पृथ्वीबाट मानिसको बसाइसराइको तयारीबारे सानो सफलता ! अन्तरिक्ष पर्यटकहरूका लागि खुशीको खबर

स्पेस एक्सले अन्तरिक्षमा यान पठाउनका लागि एक पल्ट प्रयोग गरिसकेको रकेट र क्याप्सुल फेरि प्रयोग...

Read More